SZKOLENIE 

NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE

 

Poznaj piękno gór i możliwości jakie dają narty skitourowe !

 

 

Oferta szkoleniowa skierowana do dobrze jeżdżących narciarzy, którzy poszukują kompleksowej wiedzy umożliwiającej poruszanie się w terenie wysokogórskim przy użyciu nart skitourowych. Szkolenie obejmuje m.in. poruszanie się w eksponowanym terenie górskim z wykorzystaniem elementów turystyki górskiej, alpinizmu i autoratownictwa.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną, która odbywa się w sali wykładowej oraz część praktyczną - wyjścia szkoleniowe na nartach skitourowych. Praktyczne zajęcia odbywają się w terenie górskim, trwają od 4-8 godzin dziennie a przewyższenie może dochodzić do 2000 m, w zależności od możliwości uczestników, warunków śnieżnych oraz realizowanej  tematyki zajęć.

 

Uczestnik kursu musi posiadać wcześniejsze doświadczenie w jeździe na nartach w terenie otwartym (poza przygotowanymi trasami narciarskimi) oraz doświadczenie w wędrówkach tatrzańskich.  Przygotowanie fizyczne uczestników powinno być, co najmniej dobre, co oznacza bezproblemową wędrówkę o charakterze tatrzańskim trwającą od 3 do 8 godzin. Miejsce szkolenia dostosowywane jest do aktualnych fizycznych możliwości uczestników, oraz warunków śnieżno-pogodowych.

 

 

PROGRAM ZAJĘC TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH

 

Czas trwania szkolenia – 3/4 dni

 

Szkolenie organizujemy w formie ciągłej  3-4 dni lub podzielonego na dwie części np. dwa weekendy.  Szkolenie organizujemy od grudnia do maja  dostosowując termin  do Państwa możliwości.  Pierwszy dzień szkolenia to 2-4h wykładów teoretycznych. W kolejnych 3 dniach szkolenia  rano odbywają się zajęcia praktyczne, popołudniem natomiast część teoretyczna. Łącznie w trakcie 4-dniowego  szkolenia jest to ok. 24-28 h zajęć praktycznych i teoretycznych.

 

Miejsce szkolenia –Tatry ( uzależnione od warunków śniegowych i poziomu uczestników)

 

Maksymalna ilość osób/instruktora – 4-6/ 1 ( zajęcia w terenie)

 

 

WYKŁADY TEORETYCZNE OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCĄ TEMATYKĘ:

 

– Charakterystyka sprzętu tourowego.

 

– Dobór sprzętu tourowego, odzież oraz sprzętu niezbędnego w wyposażeniu narciarza wysokogórskiego.

 

– Zasady i prawidłowa technika poruszania się na nartach skitourowych z użyciem fok w tym podchodzenie, nawroty (zakosy), przepinki oraz transport nart w terenie wysokogórskim.

 

– Technika jazdy na nartach w trudnym terenie wysokogórskim w różnych warunkach śnieżnych.

 

– Zasady podchodzenia bez nart w terenie śnieżnym, lodowym i mikstowym.

 

– Metody hamowania czekanem i bez użycia czekana.

 

– Asekuracja w terenie śnieżnym, lodowym i mikstowym.

 

– Planowanie wycieczki i nawigacja w terenie górskim.

 

– Niebezpieczeństwa w  górach a narciarstwo wysokogórskie.

 

– Lawinoznawstwo. Partnerskie ratownictwo lawinowe.

 

– Podstawy pierwszej pomocy w terenie wysokogórskim.

 

– Zimowe biwakowanie w górach.

 

– Etyka i ochrona środowiska na terenie obszarów chronionych.

 

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

 

– Techniki narciarstwa wysokogórskiego z wyróżnieniem takich elementów jak: doskonalenie techniki jazdy w terenie, podchodzenie na nartach skitourowych z użyciem fok, przepinki podejście /zjazd oraz nawroty (zakosy),

 

– Planowanie wycieczki i nawigacja w warunkach górskich,

 

– Partnerskie ratownictwo lawinowe ( detektor, sonda, łopatka)

 

– Poruszanie się bez nart w trudnym terenie wysokogórskim.

 

– Sposoby asekuracji w terenie śnieżnym, lodowym i mikstowym.

 

– Pierwsza pomoc i sytuacje awaryjne

TATRY

3-4 DNI SZKOLENIA

1000 zł/os

Narciarstwo wysokogórskie 

Copyright © 2019 Tatra Camp